วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การปลูกไผ่

ไผ่หวาน หรือไผ่เลี้ยงหวาน
การปลูก ไผ่หวานปลูกได้กับดินทุกชนิด แต่ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายจะเหมาะที่สุด ไม่มีน้ำ่ขัง ไม่แฉะ แต่ต้องมีน้ำรดตลอดปี จึงจะมีผลผลิตนอกฤดูกาล จะได้ราคาดี การปลูกแบบยกร่องจะช่วยในการระบายน้ำได้ดีกว่าปลูกในพื้นราบ ระยะปลูกประมาณ 2x3 เมตรดังนั้ 1 ไร่จะปลูกได้ประมาณ 250 - 260 กอ
การดูแลรักษา ไผ่หวานเป็นพืชที่ดูแลง่าย ในช่วงแรก ต้องคอยกำจัดวัชพืช หลังจาก 1 ปี จะไม่มีวัชพืชขึ้น เนื่องจากใบของไผ่จะบังแสงแดดไม่ให้ส่องถึงพื้น อีกทั้งใบไผ่จะช่วยคลุมดินดีนักแล ในเดือนที่ 5 - 6 ควรมีลำต้นไว้ไม่เกิน 5 ลำ หมายถึงจะขายหน่อนะครับ ถ้าจะขายลำก็อีกเรื่องหนึ่ง ดินดี ปุ๋ยดี ประมาณ 6 เดือน ก็เก็บผลผลิตได้
การเก็บผลผลิต เลือกเก็บหน่อที่สมบูรณ์ ใหญ่ จะได้น้ำหนักและราคา โดยเฉลี่ยประมาณ 20 กิโลกรัมต่อวันต่อไร่

การให้น้ำ ถ้าเป็นฤดูฝน ก็สบาย ๆ ไม่ต้องเดือดร้อน เพราะเทวดาช่วยอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นฤดูแล้ง ควรให้น้ำวันเว้นวัน โดยใช้สปริงเกอร์รดให้ทั่วบริเวณ ย้ำว่าทั่วบริเวณ ไม่ใช่เฉพาะโคนต้นนะครับ ทั้งนี้เพราะรากของไผ่จะเจริญเติบโตทั่วบริเวณ